Forside Jysk Genbrug Produkter Containere Indsamling Anlæg Priser Links Info Kontaktoplysninger

Affald og genanvendelse i Danmark

Affald er ikke blot et miljøproblem, men ofte også en ressource, som det gælder om at udnytte på en effektiv måde.

Danmark genanvender i dag en stor del af den samlede affaldsmængde. Og vi udnytter en meget stor del af energien i resten af affaldet ved forbrænding.

Vi har et velfungerende system, som sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af alle affaldstyper. Men vi undersøger også, om det kan gøres mere effektivt. Fremtidens udfordring er at udnytte ressourcerne i affaldet endnu bedre og reducere miljøbelastningen. Desuden ønsker vi ikke at affaldsmængderne stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor.Affaldshåndtering

Danskerne producerer ca. 13 mio. tons affald hvert år. Den danske politik på affaldsområdet omfatter både forebyggelse og håndtering af affald. Miljøstyrelsen er den overordnede myndighed på affaldsområdet, men det er kommuner og amter, der forvalter affaldspolitikken i praksis.

Det er kommunerne, der skal sikre, at affaldet samles ind og behandles på den rigtige måde – og at mest muligt genanvendes. Håndteringen af affaldet sker efter lokal planlægning. Alle kommuner har pligt til at kortlægge affaldsmængderne og udarbejde affaldsplaner. Ligesom kommuner og amter har ansvaret for, at der findes tilstrækkeligt med forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg til affaldet.

I det følgende kan du læse om affaldspolitikkens grundelementer, den danske affaldsmodel og affaldsstrategien for perioden 2005 til 2008, som sætter regeringens dagsorden for affaldshåndtering i Danmark og indeholder over 100 nye initiativer, der dækker hele affaldsområdet.Jysk Genbrug A/S - Erhvervsaffald - Metaller - Plastik - Papir - Pap